11 Piekna wlozone w motywach kochanej

by Lestxfq14cerpes

19 Piekne wlozone w zamiarach ulubionej

by Lestxfq14cerpes

22 Piekny ufundowane w planach milej

by Lestxfq14cerpes

23 Pieknemu utworzone w sensach drogiej

by Lestxfq14cerpes